Dodám Vašim představám originální grafickou podobu.

Specializuji se na grafický design, převážně na reklamní, firemní grafiku a potisk skla. Vytvářím grafické návrhy billboardů a plakátů, grafickou podobu tiskovin, jako jsou letáky, brožury, vizitky, hlavičkové papíry a další reklamní a propagační materiály. Designuji také potisky oblečení.

Jsem schopen zpracovat kompletní projekt od samotného návrhu až po jeho realizaci.

Kladu důraz na moderní, čistý a přehledný design a dbám na osobní přístup.

Dokáži realizovat jakýkoliv projekt v minimálním čase za velmi dobrou cenu.

Grafické návrhy připravuji způsobem, kdy je zákazník zapojen do vývojového procesu, má možnost spolupracovat na každém kroku a je zdrojem cenné zpětné vazby.